SoftAlarm AB Sekretesspolicy

2017-03- 16

 1. Vilken information samlas in i SoftAlarm Android App?
  1. Mobilnummer
  2. Bilder
  3. Positioner
 2. Hur samlas informationen in?
  1. Mobilnummer samlas in i Appen för att kunna sända Larm till rätt personer.Dessa personer har alla accepterat en invite för att bli LarmKontaker.
  2. Bilder samlas in i Appen för att kunna se ett ansiktsfoto på en LarmKontakt för att verifiera att det är rätt person.
  3. Positioner samlas in i samband med Larm för att kunna informera såväl LarmMottagare som eventuell Larmcentral om var en person i nöd befinner sig. Positioner samlas även i samband med Larm för att alla LarmMottagare skall kunna se var andra LarmMottagare befinner sig, dvs. se vilken LarmMottagare som är närmast.
 3. Hur lagras informationen?
  1. All LarmInfo samt Positioner krypteras med en lättviktskryptering som syftar till att obehöriga inte skall kunna se GPS Positioner i klartext.
 4. Vem får ta del av informationen?
  1. Endast Accepterade LarmKontakter får tillgång till denna information.
 5. Vad används den för?
  1. Alla positioner samt Bilder och mobilnummer som samlas ihop och sänds vid varje Larm eller Positionsförfrågan skall bara användas i Larm eller Positionering situationen.
  2. När Larmet är klart eller en positionsfråga har besvarats kan informationen i vissa fall lagras av säkerhetsskäl. Endast Polis eller andra Myndigheter kan begära ut positioner, bilder och Mobilnummer.
 6. Varför används informationen?
  1. Den data som vi sparar är endast för att vid behov kunna hjälpa olika Polismyndigheter Myndigheter i det fall någon SoftAlarm användare kidnappats eller på annat sätt behöver positionera etc.